Thënie nga John Updike

Një çështje dëshiron të shfaqet, të ndajë lavdinë e saj me botën. Asnjë akt nuk është aq privat sa të mos kërkojë duartrokitje.