Thënie nga Jani Vreto

Çdukja e feve nuk është punë e kombit tonë, është punë e gjithë kombeve sa i kanë këto – dhe e diturisë, që është e gjithë njerëzisë.