Thënie nga Jani Vreto

Asnjë besë e asnjë fe nuk i ka ruajtur njerëzit e saj që të mos bëhen edhe të shtrëmbër edhe të ligj.