Thënie nga Itzhak Rabin

Një paqe diplomatike nuk është ende një paqe reale. Është një hap thelbësor në procesin e paqes që çon drejt paqes reale.