Thënie nga Itzhak Rabin

Unë besj se sidoqoftë paqja është e pranueshme pavarësisht mendësisë, shoqërisë apo qeverisë arabe.