Thënie nga Hanes Alfven

Përderisa feja i hedh poshtë prej vetvete metodat empirike, nuk duhet të ketë asnjë përpjekje për të pajtuar teoritë shkencore me fenë.