Thënie nga Frensis Bekoni

Puna e artistit është gjithmonë të thellojë misterin.