Thënie nga Frensis Bekoni

Në mënyrë që drita të ndritë kaq shkëlqyeshëm, errësira duhet të jetë e pranishme.