Thënie nga Ezra Pound

Çdo deklaratë e përgjithshme është si një çek i tërhequr në një bankë. Vlera e tij varet nga çfarë ka në atë çek.