Thënie nga Ezra Pound

I gjithë arti i madh ka lindur nga metropolet.