Thënie nga Ezra Pound

Asnjë varg për pagesë nuk bëhet nga ai që dëshiron të bëjë një punë të mirë.