Thënie nga Ezra Pound

Literatura nuk ekziston në një vakuum. Shkrimtarë si të tillë kanë një funksion të caktuar shoqëror saktësisht proporcional me aftësinë e tyre si shkrimtarë. Kjo është dobia e tyre kryesore.