Thënie nga Ezra Pound

Nëse një i pasur blen vepra të artisti që ka nevojë për para, atëherë ai e bën veten të barabartë me artistin; ai ndërton kështu artin në botë, kështu ai krijon.