Thënie nga Ezra Pound

Errësira ??dhe solemniteti janë tërësisht në vendin e vet edhe në studimin më rigoroz të një arti synuar fillimisht për të gëzuar zemrën e njeriut.