Thënie nga Epikuri

Katër barnat’: Nuk kemi ç’u frigohemi zotave. Nuk kemi ç’ndiejmë në vdekje. E mira mund të përftohet. E keqja mund të durohet.