Thënie nga Edgar Allan Po

Hunda e një turme është imagjinata e saj. Me këtë, në çdo kohë, ajo mund të drejtohet në heshtje.