Thënie nga Demokriti

Krejt çka ekziston në gjithësi, është fryt i rastit dhe i domosdoshmërisë.