Thënie nga Buda

Mendja është gjithçka. Çfarë mendoni, ai jeni.