Thënie nga Buda

Të zgjuarit i zbukurojnë fjalët me mendimet e tyre, duke i situr ato si në sitë.