Thënie nga Buda

As vdekjes nuk duhet t’i druhet ai që ka jetuar mençurisht.