Thënie nga Buda

Ju nuk do të ndëshkoheni për zemërimin tuaj, ju do të ndëshkoheni nga zemërimi juaj.