Thënie nga Bill Gejts

Kush vendosë çfarë ka në Windows? Konsumatorët që e blejnë atë.