Thënie nga Bill Gejts

E di se ka një bujk atje diku i cili asnjëherë nuk do kompjuter dhe kjo është në rregull me mua.