Thënie nga Bill Gates

Nëse ke lindur i varfër nuk ështëÿ gabimi yt, por nëse vdes i varfër ështëÿ gabimi yt.