Thënie nga Bill Gates

Është mire ta kremtosh suksesin, por është më me rëndësi t’i vësh mendje mësimeve të dështimit.