Thënie nga Bill Gates

Nëse vrojtojmë shekullin e ardhshëm, udhëheqësit do të jenë ata të cilët u japin mundësi të tjerëve