Thënie nga Bill Gates

Rregulli i parë i cilësdo teknologji të shfrytëzuar në biznes është se automatizimi i aplikuar në një veprim efikas do të zmadhojë efikasitetin.
Rregulli i dytë i cilësdo teknologji të shfrytëzuar në biznes është se automatizimi i aplikuar në një veprim j