Thënie nga Benxhamin Frenklin

Një fshatar midis dy gjyqtarëve është si peshku midis dy maceve.