Thënie nga Artur Klark

Çdo teknologji deri diku e përparuar nuk dallon nga magjia.