Thënie nga Aqif Domini

Jemi të tanë shqiptarë e nji flamur i vetëm na mbulon në hije të tij, e feja e shqiptarizmës duhet të na jetë ma e naltë se çdo fe tjetër.