Thënie nga Anatol Frans

Gjithë fetë pjellin krim.