Thënie nga Anatol Frans

Idiotësia është shumë më e rrezikshme se e keqja, pasi e keqja të paktën pushon herë pas here.