Thënie nga Anaksagora

Grekët e kanë keq kur thonë se diçka lind dhe vdes, pasi asgjë nuk lind dhe vdes, por përbëhet apo shpërbëhët nga gjërat që ekzistojnë. Kështu do të flisnin më mirë nëse do ta quanin lindjen përbërje dhe vdekjen shpërbërje.