Thënie nga Albert Einstein

Dituria e çka është nuk e hap derën drejtë çfarë duhet të jetë.