Thënie nga Albert Einstein

Secili duhet respektuar si individ, por asnjëri të mos idolizohet.