Thënie nga Albert Einstein

Edukata është ajo që mbetet kur njeriu harron atë që ka mësuar në shkollë.