Thënie nga Albert Einstein

Të gjitha religjionet, artet dhe shkencat janë degë të një trungu.