Thënie nga Albert Einstein

Ndjenja e vërtetë e inteligjencës nuk është dituria, por imagjinata.