Thënie nga Albert Ajnshtajn

Personi fillon të jetojë kur jeton jashtë vetes së tij.