Thënie nga Adolf Hitler

Në fillesat e veta kristianizmi ishte thjesht një mishërim i bolshevizmit.