Thënie nga Adolf Hitler

Gënjeshtra e qëllimshme në çështjet e fesë u soll në botë nga kristianizmi. Bolshevizmi praktikon një gënjeshtër të së njëjtës natyrë, kur pohon se po iu sjell lirinë njerëzve, ndërsa në realitet përpiqet thjesht t’i skllavërojë.