Thënie nga Adolf Hitler

Si do t’ia bënte Kisha pa mëkatet e besimtarëve? Indulgjenca, me tarifë, i jep Kishës bukën e përditshme.