Thënie humoristike

Gabimet e mjekut i mbulon vetëm dheu.