Thënie dashurie

Kur një dhimbje thërret, mos e luaj më me tej por mbaje pranë vetes dhe shëroje që andej.