Thënie dashurie

Si guxove që zemrën time të ma marresh ashtu, si rrezikove kaq shumë? Ke harruar çka të kam thënë!