Thënie dashurie

Tërë gjithësia e shkrirë në një qenie – kjo quhet dashuri.