Thënie dashurie

Pak rëndësi ka vlera e dhuratës. Rëndësi ka kush të ka kujtuar.