Thënie dashurie

E ç’rëndësi ka për mua, veç ekzistencës tënde!?