Thënie dashurie

Dashuria shndërrohet në shkallë të arta nëpër të cilat zemra ngjitet deri në qiell.