Thënie për Zotin (82 thënie)

Zoti të na shpëtojë ne të gjithëve nga një pemë shprese që e ka humbur aftësinë të çelë lule.

Pse dikujt nuk i pëlqejnë gjërat siç janë, nuk ka arsye të jetë i padrejtë ndaj Zotit.